1

Servi Juice pou pey ou bann komann an lign ouswa kot enn komersanPay a Juice merchantPay to mobileScan to pay

Awesome Image
2

Servi Juice pou transfer kas ou bann pros

Pay to mobile

Transfer to an MCB Account

Awesome Image
3

Servi Juice pou refill ou portab, ouswa portab ou bann pros Refill

Awesome Image
4

Servi Juice pou tchek ou kont Account summary

Ou anvi servi Juice ?

  • 1. Al lor App Store ouswa Google Play pou download aplikasion-la
  • 2. Pou anrezistrema, ou pou bizin ou kart debi, ouswa ou kart kredi, ek ou kart idantite
  • 3. Si ou pe gagn difikilte, kontakte-nou lor contact@mcb.mu ouswa lor Messenger